Näshulta

Byn omtalas första gången 1445 men är sannolikt äldre. Näshulta socken omtalas första gången 1222 och nuvarande sockenkyrka uppfördes i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet och med all sannolikhet äldre.

Näshulta prästgård låg ursprungligen i Vidökna en halv mil väster om kyrkan, men 194...
Byn omtalas första gången 1445 men är sannolikt äldre. Näshulta socken omtalas första gången 1222 och nuvarande sockenkyrka uppfördes i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet och med all sannolikhet äldre. Näshulta prästgård låg ursprungligen i Vidökna en halv mil väster om kyrkan, men 194...
Fallen vid Näshultaåns utlopp i Hjälmaren utnyttjades redan under 1200-talet för flera mjölkvarnar, kallade Näsna kvarnar. Fallet har även utnyttjats för andra ändamål som vattensåg, vid ett tegelbruk, en tjärfabrik och för ett vattenkraftverk, liksom för Näshulta bruk. Näshulta kvarn flyttades till...
Fallen vid Näshultaåns utlopp i Hjälmaren utnyttjades redan under 1200-talet för flera mjölkvarnar, kallade Näsna kvarnar. Fallet har även utnyttjats för andra ändamål som vattensåg, vid ett tegelbruk, en tjärfabrik och för ett vattenkraftverk, liksom för Näshulta bruk. Näshulta kvarn flyttades till...
Haliaeetus albicilla - vilket betyder "havsörn med vit stjärt".
Typiska kännetecken är att de  69 – 92 cm stora. Vingspann 200 – 245 cm. Den största av Nordeuropas rovfåglar. Har en kilformad stjärt som hos vuxna fåglar är vit. Hos flygande fåglar märks spretiga handpennor samt att vingarnas form ge...
Haliaeetus albicilla - vilket betyder "havsörn med vit stjärt". Typiska kännetecken är att de 69 – 92 cm stora. Vingspann 200 – 245 cm. Den största av Nordeuropas rovfåglar. Har en kilformad stjärt som hos vuxna fåglar är vit. Hos flygande fåglar märks spretiga handpennor samt att vingarnas form ge...
Herrgård i Näshulta vid Näshultasjöns västra sida. Gården omfattar ca 2400 hektar.

Till mitten av 1900-talet fanns kvarn, sågverk och elstation vid Näshulta Bruk vid Hjälmaren.

1938 fanns 28 arrendetorp under Hedensö.

Hedensö omtalades först i skrift år 1295. 1359-1493 tillhörde gården släkten Fa...
Herrgård i Näshulta vid Näshultasjöns västra sida. Gården omfattar ca 2400 hektar. Till mitten av 1900-talet fanns kvarn, sågverk och elstation vid Näshulta Bruk vid Hjälmaren. 1938 fanns 28 arrendetorp under Hedensö. Hedensö omtalades först i skrift år 1295. 1359-1493 tillhörde gården släkten Fa...

Dela den här sidan

Senaste kommentaren