Byn omtalas första gången 1445 men är sannolikt äldre. Näshulta socken omtalas första gången 1222 och nuvarande sockenkyrka uppfördes i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet och med all sannolikhet äldre.

Näshulta prästgård låg ursprungligen i Vidökna en halv mil väster om kyrkan, men 1948 byggdes en ny prästgård nere vid Näshultasjön söder om kyrkan. Komministergården låg i Öknatorp, men vid 1800-talets slut byggdes en ny komministerbostad med liggande röd panel väster om kyrkan. En byggnad från slutet av 1700-talet, senare använd som sockenstuga har möjligen ursprungligen använts som skolhus. Intill detta ligger den senare skolbyggnaden uppförd 1878. Väster om skolhuset byggdes 1928 ett kommunalhus med ett snarlikt utförande som komministergården. Den kom senare att byggas om till ålderdomshem, och efter en stor tillbyggnad ändrades den till lägergård under namnet Näshultagården.

Den ursprungliga kyrkan uppfördes på 1100-talet. En ombyggnad genomfördes åren 1673-1678 då nuvarande kor och sakristia tillkom. Därefter har kyrkan byggts om och renoverats i olika omgångar. I sin nuvarande form består kyrkan av långhus med rakt avslutat kor i öster. Norr om koret finns en lägre och smalare sakristia. Alla byggnadsdelar har sadeltak täckta med tjärade spån.

På en höjd norr om kyrkan står sedan 1789 en öppen klockstapel av trä.

Byn omtalas första gången 1445 men är sannolikt äldre. Näshulta socken omtalas första gången 1222 och nuvarande sockenkyrka uppfördes i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet och med all sannolikhet äldre.

Näshulta prästgård låg ursprungligen i Vidökna en halv mil väster om kyrkan, men 1948 byggdes en ny prästgård nere vid Näshultasjön söder om kyrkan. Komministergården låg i Öknatorp, men vid 1800-talets slut byggdes en ny komministerbostad med liggande röd panel väster om kyrkan. En byggnad från slutet av 1700-talet, senare använd som sockenstuga har möjligen ursprungligen använts som skolhus. Intill detta ligger den senare skolbyggnaden uppförd 1878. Väster om skolhuset byggdes 1928 ett kommunalhus med ett snarlikt utförande som komministergården. Den kom senare att byggas om till ålderdomshem, och efter en stor tillbyggnad ändrades den till lägergård under namnet Näshultagården.

Den ursprungliga kyrkan uppfördes på 1100-talet. En ombyggnad genomfördes åren 1673-1678 då nuvarande kor och sakristia tillkom. Därefter har kyrkan byggts om och renoverats i olika omgångar. I sin nuvarande form består kyrkan av långhus med rakt avslutat kor i öster. Norr om koret finns en lägre och smalare sakristia. Alla byggnadsdelar har sadeltak täckta med tjärade spån.

På en höjd norr om kyrkan står sedan 1789 en öppen klockstapel av trä.

Senaste kommentaren

Dela den här sidan