Besök på Stora sundbyslott 20200111

Ett matförråd.
Ett matförråd.
Mötte på rikt djurliv i skogen så som dovhjortar, räv, fasaner, korpar, havsönar och kanadensiska får.
Mötte på rikt djurliv i skogen så som dovhjortar, räv, fasaner, korpar, havsönar och kanadensiska får.
Stora Sundby slott.
Stora Sundby slott.
Död fasan.
Död fasan.

I går blev det ett besök och en vandring vid  Stora Sundbyslott även så kallad " sagoslottet " och skogen. Slottet är vackert beläget vid Hjälmarens strand. Slottsparken kan besökas mot en liten avgift. Även om man inte kan gå in i slottet så är det ändå en upplevelse att se slottet och dess omgivning. Slottet har lite speciell numerologi med fyra stora torn efter årstiderna, tolv små torn för månaderna, 52 rum för antalet veckor och 365 fönster som årets dagar. Historien börjar på 1300-talet med en försvarsborg vars grund fortfarande finns kvar i ekparken intill slottet. Borgen blev senare ett slott och det övergick sedan till den mäktiga ätten Sparres ägor av det som då kallades Sundby Hus. När ätten Sparre af Sundby dog ut så tog greve Carl de Geer över. Inspirerad av romanen om Ivanhoe ville man ha en romantisk riddarborg med mycket tinnar och torn. År 1848 stod slottet klart med mycket av det gamla bevarat och med det nybyggda. I dag bebos slottet av familjen Klingspor som sköter om slottet och dess omgivning.

Senaste kommentaren

Dela den här sidan