Julita gård och Sveriges nationaldag 190606

 Arthur Bäckström fick överta Julita. Han tjänstgjorde vid Sörmlands rege¬mente och var löjtnant när han tog avsked från armen 1906. Därefter kallades han för "löjtnanten". Han ärvde gården 1902, men hade arrenderat den från 1890-talet. Under 1800-talets sista decennier gjorde Johan Bäckström stora investeringar för att rationalisera jordbruket. Detta ökade behovet av arbetskraft och fler statare anställdes. 

Löjtnant Arthur Bäckström lät genomföra stora förändringar på Julita. Två nya flyglar uppfördes; vagnsflygeln och stallflygeln. Stora huset byggs till och förändrades både interiört och exteriört. Parken utvidgades, lusthus, växthus och orangeri uppför­des och ett stort ålderdomshem byggdes i Nybble för gårdens anställda. Löjtnanten var mycket intresserad av kulturhistoria och var starkt påverkad av det sena 1800-talets nationalromantiska ideer. Han fick tidigt kontakt med den framväx­ande svenska museirörelsen genom sin moders vänskap med Artur Hazelius, grundare av Nordiska museet och Skansen i Stockholm. Inspirerad härav lät han flytta en mängd byggnader från trakten till sitt "Julita skans". Samlingarna av föremål blev snart mycket omfattande och han lät bygga ett museum som stod klart 1930. Julita doneras till Nordiska museet Arthur Bäckström gifte sig aldrig och fick heller inga barn. Han valde därför att testa­mentera sitt Julita till Nordiska museet, som tog över gods och ägor 1944. 

Senaste kommentaren

Dela den här sidan