Herrgård i Näshulta vid Näshultasjöns västra sida. Gården omfattar ca 2400 hektar.

Till mitten av 1900-talet fanns kvarn, sågverk och elstation vid Näshulta Bruk vid Hjälmaren.

1938 fanns 28 arrendetorp under Hedensö.

Hedensö omtalades först i skrift år 1295. 1359-1493 tillhörde gården släkten Fargalt, som då även ägde Hanebergs säteri i Näshulta. Därefter övergick gården i släkten Krummes ägo till 1560 då släkten Gylta kom till 1587. Därefter under en 200-årsperiod ägdes Hedensö av släkten Kurck. 1783 inköptes gården av Dir. Anders Arfwedson i Ostindiska kompaniet. 1809-1819 kom bergsrådet A.von Wahrendorff att bli ägare innan Hedensö åter år 1820 förvärvades av släkten Arfwedson till 1968. Kapten Nils Ludvig Arfwedson sålde då Hedensö till byggmästare Gunnar Graflund, Eskilstuna. Hedensö ägs i dag 2010 av sonen Sven Graflund.

Herrgård i Näshulta vid Näshultasjöns västra sida. Gården omfattar ca 2400 hektar.

Till mitten av 1900-talet fanns kvarn, sågverk och elstation vid Näshulta Bruk vid Hjälmaren.

1938 fanns 28 arrendetorp under Hedensö.

Hedensö omtalades först i skrift år 1295. 1359-1493 tillhörde gården släkten Fargalt, som då även ägde Hanebergs säteri i Näshulta. Därefter övergick gården i släkten Krummes ägo till 1560 då släkten Gylta kom till 1587. Därefter under en 200-årsperiod ägdes Hedensö av släkten Kurck. 1783 inköptes gården av Dir. Anders Arfwedson i Ostindiska kompaniet. 1809-1819 kom bergsrådet A.von Wahrendorff att bli ägare innan Hedensö åter år 1820 förvärvades av släkten Arfwedson till 1968. Kapten Nils Ludvig Arfwedson sålde då Hedensö till byggmästare Gunnar Graflund, Eskilstuna. Hedensö ägs i dag 2010 av sonen Sven Graflund.

Senaste kommentaren

Dela den här sidan