Fågelskådning 100505

Fiskgjuse  
Latinskt namn:
Pandion haliáetus - Pandion betyder "ganska gudomlig" men det var även namnet på en konung i Athen. Artnamnet haliáetus är grekiska och betyder havsörn.

Typiska kännetecken:
55–60 cm med ett vingspann på 145–170 cm. Vit undersida med mörka "knogar" på vingarna. Översidan ...
Fiskgjuse Latinskt namn: Pandion haliáetus - Pandion betyder "ganska gudomlig" men det var även namnet på en konung i Athen. Artnamnet haliáetus är grekiska och betyder havsörn. Typiska kännetecken: 55–60 cm med ett vingspann på 145–170 cm. Vit undersida med mörka "knogar" på vingarna. Översidan ...
En metallfågel dök plötsligt upp och störde vår fågelskådning 😕 men vi kunde fortsätta.
En metallfågel dök plötsligt upp och störde vår fågelskådning 😕 men vi kunde fortsätta.
Svanar (Cygnini) är en släktgrupp av stora vattenlevande fåglar som tillhör underfamiljen Anserinae och familjen änder. I världen finns det totalt sju arter av svan, varav tre förekommer i Sverige: knölsvan, sångsvan som häckfåglar och mindre sångsvan som passerande flyttfågel.
Svanar (Cygnini) är en släktgrupp av stora vattenlevande fåglar som tillhör underfamiljen Anserinae och familjen änder. I världen finns det totalt sju arter av svan, varav tre förekommer i Sverige: knölsvan, sångsvan som häckfåglar och mindre sångsvan som passerande flyttfågel.
Gäss är en släktgrupp fåglar inom underfamiljen Anserinae. Denna släktgrupp brukar ibland kallas äkta gäss och utgörs av de båda släktena Anser och Branta. En gåsunge benämns gässling
Gäss är en släktgrupp fåglar inom underfamiljen Anserinae. Denna släktgrupp brukar ibland kallas äkta gäss och utgörs av de båda släktena Anser och Branta. En gåsunge benämns gässling
Kanadagås (Branta canadensis) är en fågel inom släktgruppen gäss med sin ursprungliga utbredning i Nordamerika men som genom introduktion nu har en stor population i Europa och även på Nya Zeeland. Dvärgkanadagåsen behandlades länge som en underart till kanadagåsen men har idag artstatus.
Kanadagås (Branta canadensis) är en fågel inom släktgruppen gäss med sin ursprungliga utbredning i Nordamerika men som genom introduktion nu har en stor population i Europa och även på Nya Zeeland. Dvärgkanadagåsen behandlades länge som en underart till kanadagåsen men har idag artstatus.

Senaste kommentaren

Dela den här sidan