Kalkbro naturreservat, Sörmland 100901

Kalkbro är ett gammalt kalkbrott med höga dramatiska klippväggar. Här och i den omgivande skogen bröts kalk under många hundra år, men sedan 1940-talet är brottet övergivet. De kalkrika markerna är en miljö som passar många ovanliga blommor, svampar och mossor. Platsen är både magisk och vacker och har rikt ett rikt djurliv.

Senaste kommentaren

Dela den här sidan