Mälsåkers slott 200623

Mälsåkers slott 
Slottet kom genom ett  gifte  i början av 1600-talet från släkten Kagg till släkten Soop. Huvudpartiet byggdes på 1660- och 1670-talen av Gustaf Soop, efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. I början av 1700-talet tillföll det släkten Gyllenstierna, som uppförde hörnflyglarna och t...
Mälsåkers slott Slottet kom genom ett gifte i början av 1600-talet från släkten Kagg till släkten Soop. Huvudpartiet byggdes på 1660- och 1670-talen av Gustaf Soop, efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. I början av 1700-talet tillföll det släkten Gyllenstierna, som uppförde hörnflyglarna och t...
Namnet Mälsåker är belagt från 1400-talet, då det var en sätesgård. Det äldsta husets historia är dock höljt i medeltidens dunkel. I slottets källare finns rester av grunden till en senmedeltida stenbyggnad. Det är när Johan III:s hovmarskalk Hans Åkesson Soop, gift med Elin Eriksdotter Kagg, köper ...
Namnet Mälsåker är belagt från 1400-talet, då det var en sätesgård. Det äldsta husets historia är dock höljt i medeltidens dunkel. I slottets källare finns rester av grunden till en senmedeltida stenbyggnad. Det är när Johan III:s hovmarskalk Hans Åkesson Soop, gift med Elin Eriksdotter Kagg, köper ...

I

Senaste kommentaren

Dela den här sidan