Mufflonet är ett får. Baggen har ofta ett ljusare parti mitt på ryggen och kraftiga, bakåt spiralböjda horn. Även tackan kan ibland ha små horn.

Förekomst
Mufflonfåret sägs ursprungligen härstamma från medelhavsområdet. Fåret har sedan inplanterats på flera ställen i Europa. Hos oss i Sverige finns det i några vilthägn men även i några frilevande grupper, bland annat i Södermanland och Småland och på ett par öar på västkusten.

Mufflonfåret är mycket ortstroget, varför man knappt noterar någon spridning.

Ekologi
Föda
Domineras av gräs och örter, men även löv och kvistar kan betas. Vintertid förekommer barkgnag. Mufflonfåret kan beta upp till 1,5 m över marken när det ställer sig på bakbenen.

Fortplantning
Brunsttid i oktober till november. Tackan är dräktig i fem månader. Vanligtvis föds ett lamm per tacka.

Jakt och förvaltning
Mufflon är av många ett uppskattat jaktbyte. Jakten sker oftast som smygjakt eller som vanlig klövviltsjakt med hund. Arten har ingen jakttid, utan jakt får ske hela året.

Mer om mufflon
Mufflonfåret är ett slidhornsdjur vilket innebär att hornen växer kontinuerligt: samma horn behålls hela livet. Hornen består av ett hornämne, till skillnad från hjortdjurens benartade horn. Vanligtvis har även hondjuren horn bland slidhornsdjuren.

Slidhornsdjuren tillhör klövviltet tillsammans hjortdjuren och svindjuren.

Mufflonet är ett får. Baggen har ofta ett ljusare parti mitt på ryggen och kraftiga, bakåt spiralböjda horn. Även tackan kan ibland ha små horn.

Förekomst
Mufflonfåret sägs ursprungligen härstamma från medelhavsområdet. Fåret har sedan inplanterats på flera ställen i Europa. Hos oss i Sverige finns det i några vilthägn men även i några frilevande grupper, bland annat i Södermanland och Småland och på ett par öar på västkusten.

Mufflonfåret är mycket ortstroget, varför man knappt noterar någon spridning.

Ekologi
Föda
Domineras av gräs och örter, men även löv och kvistar kan betas. Vintertid förekommer barkgnag. Mufflonfåret kan beta upp till 1,5 m över marken när det ställer sig på bakbenen.

Fortplantning
Brunsttid i oktober till november. Tackan är dräktig i fem månader. Vanligtvis föds ett lamm per tacka.

Jakt och förvaltning
Mufflon är av många ett uppskattat jaktbyte. Jakten sker oftast som smygjakt eller som vanlig klövviltsjakt med hund. Arten har ingen jakttid, utan jakt får ske hela året.

Mer om mufflon
Mufflonfåret är ett slidhornsdjur vilket innebär att hornen växer kontinuerligt: samma horn behålls hela livet. Hornen består av ett hornämne, till skillnad från hjortdjurens benartade horn. Vanligtvis har även hondjuren horn bland slidhornsdjuren.

Slidhornsdjuren tillhör klövviltet tillsammans hjortdjuren och svindjuren.

Senaste kommentaren

Dela den här sidan